Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 08 2017

justanothergirl
Wychodzimy z wykładu, wsiadamy do windy. Ktoś rzuca, że został jeszcze tylko tydzień zajęć. Ktoś inny komentuje: "Ale że jak... że to już? Nasze 17 lat edukacji?". Nikt się nawet nie zaśmiał.
— Wszechobecny klimat końca.
Reposted fromhesiamela hesiamela viamajkey majkey

June 06 2017

justanothergirl
Reposted fromFlau Flau vialost-in-space lost-in-space
justanothergirl
8300 4478 500
Reposted fromLadykwa Ladykwa vialaj laj
justanothergirl
7700 d474
Reposted fromShini Shini vialaj laj
justanothergirl

June 04 2017

justanothergirl
0112 ffa7 500
Reposted fromHereName HereName vialost-in-space lost-in-space
justanothergirl
justanothergirl
justanothergirl
Kup wódkę, musimy porozmawiać o uczuciach.
— znalezione
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viaRozaa Rozaa
justanothergirl

Jeśli nie wiesz jaką podjąć decyzję, zadaj sobie jedno pytanie:

„Czy na pewno boję się odpowiednich rzeczy?”

A później zrób to, co robi się skacząc po raz pierwszy z klifu prosto do morza – podejmij właściwą decyzję, zamknij oczy i krzycz, ale się nie cofaj.

http://volantification.pl/2017/04/11/czy-boisz-sie-odpowiednich-rzeczy
Reposted fromsentymentalna sentymentalna viaRozaa Rozaa

June 02 2017

justanothergirl
Reposted fromFlau Flau vialost-in-space lost-in-space
justanothergirl
8122 e9e7 500
Reposted fromkrzysk krzysk vialost-in-space lost-in-space

June 01 2017

justanothergirl
3676 5ceb 500
oh dear lord...
Reposted fromcylonapplepie cylonapplepie viasherlock sherlock
0461 f367 500
Reposted frombwana bwana vialost-in-space lost-in-space

May 30 2017

5881 0ef9 500
justanothergirl
4970 b54d

May 29 2017

justanothergirl
6166 0c7d 500
Reposted fromyuras yuras vialost-in-space lost-in-space

May 28 2017

justanothergirl
2835 e283
Reposted fromsugarvenom sugarvenom viaRozaa Rozaa

May 26 2017

justanothergirl
5517 ab68 500
Reposted fromTriforce Triforce vialost-in-space lost-in-space
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl